Con­tact op­ne­men

Wil jij we­ten of wij jou kun­nen hel­pen als ad­vo­caat of me­di­a­tor? Neem dan snel en vrij­blij­vend con­tact met ons op. Je kan on­der­staand con­tact­for­mu­lier in­vul­len, ons een e-mail of Whats­App-be­richt stu­ren, of ge­woon bel­len. Wij ne­men dan bin­nen een werk­dag con­tact met jou op. Na­tuur­lijk kun­nen wij dan een af­spraak in­plan­nen op ons kan­toor in Heer­hugo­waard, zo­dat jij kan er­va­ren of wij de ad­vo­caat of me­di­a­tor voor jou zijn.

Con­tact­for­mu­lier

Een kopie van dit formulier wordt naar je eigen e-mailadres verstuurd.

Be­reik­baar­heid

Ons kan­toor is ge­ves­tigd in het Fo­rum-pand met de in­gang na­bij de krui­sing met de Zuid­tan­gent. De voor­deur van het pand is ge­o­pend tij­dens kan­toor­tij­den. Ons kan­toor be­vindt zich op de eer­ste ver­die­ping. Er is te­vens een lift aan­we­zig.

Par­ke­ren kan gra­tis voor de deur (blau­we zone) van­af 9.30 uur. Mocht u eer­der op de dag een af­spraak heb­ben, dan is er in de naast­ge­le­gen om­ge­ving vol­doen­de gra­tis par­keer­ruim­te. Het trein­sta­ti­on Heer­hugo­waard ligt op en­ke­le mi­nu­ten loop­af­stand van ons kan­toor.

Mocht u niet in staat zijn om af te rei­zen naar ons kan­toor, dan gaan wij graag met u op zoek naar een pas­sen­de op­los­sing.